Uvjeti pružanja i korištenja usluga

Uvodne napomene

HTP Korčula pruža hotelsko-ugostiteljske usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. HTP Korčula ne odgovara za okolnosti koje su izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

Korištenje materijala s web stranica

Sav materijal koji se nalazi na trenutačnoj Internet domeni je isključivo vlasništvo HTP Korčula. U sadržaj spadaju tekstualni i grafički elementi koji se ne mogu koristiti bez suglasnosti HTP Korčula, te će u protivnom biti poduzete pravne mjere protiv kršitelja ovih prava.
U slučaju potrebe za korištenjem tekstualnog i slikovnog materijala HTP Korčula, korisnici se upućuju na sekciju Za Agente koja je namjenjena podršci i pružanju materijala za tiskovne i slične publikacije.

O prodajnom mjestu

Predsjednica uprave: Ivana Hatvalić Poljak
MBS (Trg.sud Dubrovnik): 060003996
OIB:63259199217
Šifra djelatnosti 55 110
Žiro račun: 2330003-1100066772
Devizni račun: SPLITSKA BANKA DD SPLIT
SWIFT: SOGEHR22
GBP-20004676001
USD-20004676002
EUR-20004676003

Rezervacije i način plaćanja

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom ili osobno na recepciji nekog od naših hotela ili kampova. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnejem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za HTP Korčulu. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrana valjanom korisnik usluge mora uplatiti depozit ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Razlika se plaća na recepciji hotela prije odlaska gosta. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje HTP Korčula. Rezervacija se može potvrditi putem e-maila ili faxa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

Plaćanje putem kreditnih kartica

HTP Korčula koriste Wspay sigurnosni sustav za autorizaciju kreditnih kartica. Sustav koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) s najmanje 128 bitnom enkripcijom podataka te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem virtualne privatne mreže (VPN) koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu peristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

Cijene usluga

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilokom rezervacije. HTP Korčula pridržava pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, HTP Korčula garantira cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Kategorizacija i opis usluga

Objekti i smještajne jedinice u sklopu HTP Korčula su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministartstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

Pravo HTP Korčule na izmjene i otkaz rezervacija

HTP Korčula pridržava pravo u svakom momentu izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi.
Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni.
U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, HTP Korčula pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Pravo korisnika na otkaz i izmjene

Ukoliko korisnik usluge želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju, isto mora učiniti u pisanoj formi (putem pošte, elektronske pošte ili faxa). Izmjene ili otkazi moraju se dostaviti HTP Korčula najmanje 7 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije primljenjuju se sljedeći otkazni uvjeti i rokovi:

  • za rezervacije otkazane unutar 7 dana prije dana početka korištenja usluge, u slučaju nepojavljivanja korisnika usluge na dan početka korištenja usluge, kao i za otkaze u tijeku korištenja usluge, HTP Korčula zadržava 100% uplaćenog iznosa na ime rezervacije.
  • u slučaju okolnosti koje su izvan njihove kontrole, medicinskih ili drugih opravdanih razloga, korisnici usluge su dužni dostaviti dokaz o opravdanosti otkaza/izmjene rezervacije.

Obveze HTP Korčule prema korisniku usluge

Obveza HTP Korčula je stalna briga o kvalitetu pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljske djelatnosti.
HTP Korčula će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Obveze korisnika usluga

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica HTP Korčule. Korisnik usluge se dužan pridržavati kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu HTP Korčula. . Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

Prijava i odjava, raspoloživost smještajnih jedinica

HTP Korčula se obvezuje staviti na raspolaganje korisniku usluge rezerviranu smještajnu jedinicu na dan početka korištenja usluge najkasnije od 14:00 sati.

Korisnik usluge je dužan na dan odlaska staviti HTP Korčula na raspolaganje smještajnu jedinicu slobodnu od stvari i osoba najkasnije do 10:00 sati
Ukoliko korisnik usluge, na dan odlaska, ne isprazni smještajnu jedinicu do 10:00 sati, HTP Korčula pridržava pravo naplatiti dodatnu uslugu.

Prtljaga

HTP Korčula ne odgovara za oštećenje, uništenje, gubitak ili krađu, prtljage osobnih stvari ili stvari od vrijednosti, ukoliko su se iste nalazile u javno dostupnim ili zajedničkim prostorima.
Oštećenje, gubitak ili krađa stvari, mora se bez odlaganja prijaviti recepciji i lokalno nadležnoj postaji policije.

Žalbe

Ukoliko korisnik usluge smatra da usluga nije korektno pružena, ili nije zadovoljan kvalitetom iste, može uložiti žalbu. Žalba se podnosi u pisanoj formi na recepciji objekta koji je uslugu pružio. Knjiga žalbe je u svakom momentu dostupna svakom korisniku suluge na recepciji smještajnog objekta.

Sudska nadležnost

Sve sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda.

 

 

Dobrodošli na službenu webstranicu Korčula Hotela!

Za svaku rezervaciju koju učinite putem kompanije Korčula Hoteli, jamčimo Vam najnižu online cijenu koju je moguće rezervirati putem interneta.