Korčula Hotels pokrenula program stipendiranja učenika

Korčula Hotels pokrenula program stipendiranja učenika

Korčula Hotels je pokrenula program stipendiranja učenika ugostiteljske struke (konobar, kuhar, slastičar) u srednjoj školi u Korčuli. Po prezentaciji i predstavljanju programa roditeljima učenika na natječaj se prijavilo troje zainteresiranih učenika i to za zanimanje – kuhar. Od toga je dvoje učenika prvog razreda a jedan učenik drugog razreda srednje škole. S obzirom na broj prijavljenih kandidata kao i činjenicu da je ovo „pilot“ program, a i uz podatak da je stipendiranje učenika pokrenuto nakon više od 35 godina povijesti poduzeća, uprava društva je svim zainteresiranim u ovoj kampanji ponudila ugovorni odnos za stipendiranje u trajanju školovanja. Što se tiče ugovora društvo je sklopilo na način da će im isplaćivati 1000kn mjesečno za vrijeme trajanja školske godine u vidu stipendije, da će učenici vršiti školsku praksu u objektima tj. hotelima sa 4* i da se tvrtka obvezala tokom školskih praznika ponuditi rad učenicima uz naknade za obavljene poslove. Ugovorom o stipendiranju učenici će redovno proći školovanje i po završetku školovanja u HTP-u odraditi period proporcionalan primanju stipendije u statusu radnika sa svim pravima Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Tvrtka će u narednom periodu tj. programu izdvojiti oko 70000kn samo za stipendije ovo troje učenika. Ujedno, uprava planira nastaviti program s ciljem privlačenja lokalne djece te ih na taj način zainteresirati da uče i napreduju, a planira se djelovati i u osnovnoj školi na području Grada Korčule, da bi se u dogovoru sa roditeljima nastavilo ulagati u stipendiranje.

Predsjednica uprave HTP-a Ivana Hatvalić je izrazila zadovoljstvo te naglasila: „U našim novim postrojenjima tj. kuhinjama naša djeca odnosno budući mladi ljudi će moći jako puno naučiti radeći sa najkvalitetnijim chefovima i osobljem počevši od spremanja hrane, prezentacije, načina rada i kroz sve ostale segmente u jednom modernom i atraktivnom okruženju“, a direktor operativnih poslova Georg Vučković je nadodao: „Mi ćemo stalno pratiti rad djece da dobro uče i napreduju i da se što kvalitetnije educiraju. Imamo u vidu i kontinuiranu edukaciju te daljnja doškolovanja“.

Dobrodošli na službenu webstranicu Korčula Hotela!

Za svaku rezervaciju koju učinite putem kompanije Korčula Hoteli, jamčimo Vam najnižu online cijenu koju je moguće rezervirati putem interneta.