ŠUŠUR! Festival od riči

ŠUŠUR! Festival od riči

Festival se sastoji  od tematski povezanih kulturnih programa i aktivnosti. Osnovnu sadržajnu cjelinu festivala čine književne večeri, tj. javna čitanja i razgovori s autorima i za temu relevantnim gostima. Značajna dopuna Festivalu su aktivnosti koje nude platformu za direktnu interakciju s publikom. Svaka od cjelina uklapa se u temu ŠUŠUR! -a, senzibilizirajući pripadnike svih generacija za književnost. 

Dobrodošli na službenu webstranicu Korčula Hotela!

Za svaku rezervaciju koju učinite putem kompanije Korčula Hoteli, jamčimo Vam najnižu online cijenu koju je moguće rezervirati putem interneta.