Korkyra Baroque Festival - IN FREUNDSCHAFT

Korkyra Baroque Festival - IN FREUNDSCHAFT

ENSEMBLE ODYSSEE (Danska)

Anna Stegmann, solo blok flauta

Georg Fritz, solo blok flauta & oboa

Eva Saladin, solo violina

Andrea Friggi, solo čembalo

Ivan Iliev, David Alonso Molina, violine

Zdenka Procházková, viola

Agnieszka Oszańca, violončelo

Carina Cosgrave, violon

 

Georg Philipp Telemann (1681. – 1767.)

Suita u e-molu, TWV 55:e2 za puhače i orkestar (nedatirana)

Ouverture — Rondeaux — Bourrée — Menuet I alternativement Menuet II — Gigue

 

Johann Sebastian Bach (1685. – 1750.)

Koncert u d-molu, BWV 1052 R za violinu i orkestar

prema koncertu za čembalo BWV1052 (oko 1730.)

Allegro — Adagio — Allegro

 

Johann Sebastian Bach

Koncert br. 6 u F-duru, BWV 1057 za solo čembalo, dvije blok flaute i orkestar (oko 1719. – 1721.)

Andante — Allegro assai

 

Dobrodošli na službenu webstranicu Korčula Hotela!

Za svaku rezervaciju koju učinite putem kompanije Korčula Hoteli, jamčimo Vam najnižu online cijenu koju je moguće rezervirati putem interneta.