Kontakt

HTP Korčula d.d.
Šetalište Frana Kršinića 102,
20260 Korčula

Telefoni:
Centrala: +385 (0)20 726 306
Direktor: +385 (0)20 726 172
Marketing: +385 (0)20 726 336
Fax: +385 (0)20 711 746
marketing@htp-korcula.hr

Hoteli i kampovi

Hotel Korčula De La Ville ****

Obala dr. Franje Tuđmana 5
20260 Korčula
Hrvatska

Tel: +385 (0)20 726 900
Fax: +385 (0)20 711 026

marketing@htp-korcula.hr

Hotel Liburna ****

Put Od Luke 17
20260 Korčula
Hrvatska

Tel: +385 (0)20 726 006
Tel: +385 (0)20 726 026
Fax: +385 (0)20 726 272

marketing@htp-korcula.hr

Hotel Marko Polo ****

Tel: +385 (0)20 726 100
Tel: +385 (0)20 726 144 
Fax: +385 (0)20 726 300

marketing@htp-korcula.hr

Hotel Park **

Tel: +385 (0)20 726 004
Tel: +385 (0)20 726 005 
Fax: +385 (0)20 726 286

marketing@htp-korcula.hr

Port 9 Resort ****

Dubrovačka cesta 19
20260 Korčula
Hrvatska

Tel: +385 (0)20 726 880
Fax: +385 (0)20 726 699

marketing@htp-korcula.hr

Kamp Kalac

Dubrovačka cesta 19
20260 Korčula
Hrvatska

Tel: +385 (0)20 726 693

marketing@htp-korcula.hr